Alumnidagen 2022

Varje år arrangerar stiftelsen en Alumnidag med syfte att erbjuda nu yrkesverksamma jurister möjligheten att återse Uppsala samtidigt som de har möjlighet att delta i ett spännande och relevant seminarieprogram och en rolig och traditionellt uppsaliensisk bankett på kvällen.

Alla studenter vid Juridicum är välkomna att kostnadsfritt delta på Alumnidagens seminarier. I den mån alumner avstår från kvällens bankett erbjuder Alumnistiftelsen studenter en plats på banketten.

Alumnidagen 2022 äger rum den 10 maj. Du anmäler Dig här.

Programmet

Seminarierna på Alumnidagen syftar till att skapa diskussioner om de mest aktuella och intressanta frågorna för praktiserande jurister, akademiker och studenter. Vi lyckas regelmässigt att förmå några av de mest intressanta experterna att medverka i panelen.

Nedan återfinns smakprov på tre av ämnena som kommer att diskuteras under Alumnidagen 2022. Programtidningen med hela programmet finns här.

Var går gränsen för EU:s beslutanderätt? 
Under det senaste året har flera politiskt betydelsefulla domstolsavgöranden handlat om gränsen för EUs beslutanderätt. Mest uppenbart har den polska författningsdomstolen förklarat att gränsen på flera sätt överskridits. Är det en bedömning som motsvarande instanser i andra medlemsstater håller med om och hur säger de att gränsen för EUs beslutanderätt ska kontrolleras? I detta seminarium kommer rättsutvecklingen diskuteras med jämförelser från den tyska författningsdomstolen och det svenska lagrådet.

Straffansvar för psykiskt störda lagöverträdare – vart är vi på väg?
Sverige har sedan brottsbalkens tillkomst en i många delar unik reglering som innebär att också den som är otillräknelig kan begå brott. Trots att konkreta förslag till en reform har lagts fram av statliga utredningar har regleringen kommit att bestå. Vad finns skäl att tro om framtiden? Kommer vi att fortsätta på vår egna lilla stig? Och hur angelägen är egentligen en reform på området? Hur påverkar den praxis som tillkommit och som befäst ett grundläggande krav på medvetenhet för straffrättsligt ansvar, men samtidigt gjort klart att det inte finns någon undantagsregel för den tillfälligt sinnesförvirrade? Och vilka problem finns i brytningen mellan de straffrättsliga reglerna och den omkringliggande regleringen?

Klimatprocesser – Problem eller räddning för klimatpolitiken
Klimatförändringen är en av vår tids största samhällsutmaningar och 2020-talet är sannolikt avgörande för hur mänskligheten kommer att lyckas hantera den. Under senare år har den politiska och rättsliga responsen allt mer gått från en traditionell, mellanstatlig, ”uppifrån och ner-styrning” mot en mer löst samordnad mångfald av regionala, nationella och lokala åtgärder och processer. En annan utveckling är den stora ökningen av nationella klimatprocesser, där enskilda försöker framtvinga mer kraftfulla klimatåtaganden och åtgärder från stater eller enskilda företag. Detta är en utveckling som i alla fall delvis sätter juridiken, och de rättsliga institutionerna, i förarsätet för utvecklingen av klimatpolitiken. Seminariet kommer att hantera frågor som vilken effekt utvecklingen får på den långsiktiga effektiviteten och trovärdigheten hos klimatpolitiken och vad det innebär för viktiga dimensioner som rättvisa och rättssäkerhet i den nödvändiga samhällsomställningen.

Alumnistiftelsens Pris för Bästa Examensarbete

Varje år delar Alumnistiftelsen ut pris till årets bästa examensuppsatser i Uppsala. Urvalet sker genom att lärare vid Juridicum nominerar uppsatser som sedan granskas av en jury bestående av ledamöter från Alumnirådet. Efter noggranna överväganden utser juryn de två vinnande uppsatserna. Författarna tilldelas 10 000 kr vardera och välkomnas att presentera sin uppsats under Alumnidagen. Se vinnarna av 2022 års pris här.

2021 års programtidning
2019 års programtidning

Tidigare programtidningar

Vår huvudsponsor 2021 och 2022 är Gernandt & Danielsson.

 

Alumnidagen för studenter

Studenterna vid Juridicum i Uppsala är mycket välkomna att utan kostnad och i mån av plats delta i seminarieprogrammet under Alumnidagen. Ingen anmälan behövs utan det är bara att dyka upp. Det är mycket uppskattat hos alumnerna att få möjlighet att träffa nuvarande studenter för att få höra om dagens utbildning, om studentliv och tankar kring det kommande arbetslivet.

Alumnidagen är också ett mycket bra tillfälle att knyta kontakter och träffa såväl akademiker och spännande talare som yrkesverksamma jurister. Deltagarna kommer från domstolar, myndigheter, små och stora advokatbyråer, och företag. Missa inte chansen att verkligen få veta hur livet på andra sidan examen kan se ut!

Ungefär en tredjedel av deltagarna på kvällens bankett är studenter. Om du är intresserad av en plats så anmäl dig vid registreringsdisken under dagen. Det är först till kvarn som gäller, så kom i tid om du vill vara säker på att få en plats. Studentplatserna är gratis.