Alumnidagen 2024

Varje år arrangerar stiftelsen en Alumnidag med syfte att erbjuda nu yrkesverksamma jurister möjligheten att återse Uppsala samtidigt som de har möjlighet att delta i ett spännande och relevant seminarieprogram och en rolig och traditionellt uppsaliensisk bankett på kvällen.

Alla studenter vid Juridicum är välkomna att kostnadsfritt delta på Alumnidagens seminarier. I den mån alumner avstår från kvällens bankett erbjuder Alumnistiftelsen studenter en plats på banketten.

Alumnidagen 2024 ägde rum den 7 maj

Programmet

Seminarierna och debatten

Seminarierna på Alumnidagen syftar till att skapa diskussioner om de mest aktuella och intressanta frågorna för praktiserande jurister, akademiker och studenter. Vi lyckas regelmässigt att förmå några av de mest intressanta experterna att medverka i panelen.

På Alumnidagen 2024 avhandlas nedanstående ämnen. Mer information om utformningen av och innehållet i seminarierna och debatten hittar du i 2024 års programtidning.

  • Brottslighet ska inte löna sig – vad är självständigt förverkande? 
  • AI, diskriminering och ansvar
  • Sociala medier och den privata makten över yttrandefriheten
  • Upphandling som ett verktyg att motverka välfärdsbrottslighet – vart tar rättssäkerheten och proportionaliteten vägen? 
  • Debattämne – Förhandsbesked hos Skatterättsnämnden – privilegium eller rättighet? 

2023 års programtidning

2022 års programtidning

2021 års programtidning

2019 års programtidning

Tidigare programtidningar

Alumnistiftelsens Pris för Bästa Examensarbete

Varje år delar Alumnistiftelsen ut pris till årets bästa examensuppsatser i Uppsala. Urvalet sker genom att lärare vid Juridicum nominerar uppsatser som sedan granskas av en jury bestående av ledamöter från Alumnirådet. Efter noggranna överväganden utser juryn de två vinnande uppsatserna. Författarna tilldelas 10 000 kr vardera och välkomnas att presentera sin uppsats under Alumnidagen.

Vinnarna av 2024 års pris är:

Elma Pålsson – Rätten till abort inom folkrätten – En analys av Argentinas abortlagstiftning i relation till rätten till hälsa.

Frida Gommel Den finansmarknadsrättsliga legalitetsprincipen.

Du hittar de nominerade av 2024 års pris här.

Vår huvudsponsor är Gernandt & Danielsson.

 

Alumnidagen för studenter

Studenterna vid Juridicum i Uppsala är mycket välkomna att utan kostnad och i mån av plats delta i seminarieprogrammet under Alumnidagen. Ingen anmälan behövs utan det är bara att dyka upp. Det är mycket uppskattat hos alumnerna att få möjlighet att träffa nuvarande studenter för att få höra om dagens utbildning, om studentliv och tankar kring det kommande arbetslivet.

Alumnidagen är också ett mycket bra tillfälle att knyta kontakter och träffa såväl akademiker och spännande talare som yrkesverksamma jurister. Deltagarna kommer från domstolar, myndigheter, små och stora advokatbyråer, och företag. Missa inte chansen att verkligen få veta hur livet på andra sidan examen kan se ut!

Ungefär en tredjedel av deltagarna på kvällens bankett är studenter. Om du är intresserad av en plats så anmäl dig vid registreringsdisken under dagen. Det är först till kvarn som gäller, så kom i tid om du vill vara säker på att få en plats. Studentplatserna är gratis.