Om stiftelsen

Juridiska fakulteten
Juridiska fakultetens sigill.

Alumnistiftelsen är en fristående organisation. Vi finns för att tillgodose behovet av kontakter mellan Juridiska fakulteten och institutionen i Uppsala och dess studenter på den ena sidan och det juridiska yrkeslivet och tidigare studenter vid Juridicum på den andra sidan och för att främja kvaliteten i utbildningen och forskningen vid fakulteten.

Genom dekanus och prefekten, som är ledamöter i Alumnirådet vid sidan av ett antal alumner och studenter, och ett fortlöpande samarbete är stiftelsen nära knuten till Juridicum. Samarbetet mellan Juridicum och Alumnistiftelsen har under de år stiftelsen funnits utvecklats till ett väl fungerande lagarbete. Vi har genom våra aktiviteter byggt en stabil plattform för fortsatt utveckling av stiftelsens verksamhet.

Alumnistiftelsen har också en stark koppling till de juridiska studentorganisationerna i Uppsala eftersom de tre olika stiftarna European Law Students” Assocition (ELSA), Juridiska föreningen i Uppsala och Feministiska Juriststudenter (FEMJUR) har varsin representant i Alumnirådet.

Styrelsen för Alumnistiftelsen Uppsalajuristerna utgörs av

 • Rolf Johansson, jur kand 1978, advokat (ordförande)
 • Rebecca Hellgren, jur kand 2010, sektionschef på DO
 • Anna Singer, jur kand 1982, professor, dekan för Juridiska fakulteten
 • Anna Skarhed, jur kand 1977, f d justitiekansler
 • Stacy Ogechukwu Ikemefuna-Amaechi, jur stud (verkställande ledamot)

Alumnistiftelsens alumniråd

 • Petter Asp, jur kand 1995, justitieråd i Högsta domstolen
 • Catarina Barketorp, jur kand 1987, lagman i Uppsala tingsrätt
 • Vladimir Bastidas, jur kand 2001, universitetslektor och prefekt vid Juridiska institutionen
 • Fredrik Bergman, jur kand 2006, chef för Centrum för rättvisa
 • Thomas Bull, jur kand 1992, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen
 • Arsalan Chenaraki, jur stud, representant Juridiska Föreningen
 • Christer Danielsson, jur kand 1990, advokat, f.d. ordförande i Sveriges Advokatsamfund
 • Anders Eka, jur kand 1987, justitieråd och ordförande i Högsta domstolen
 • Rebecca Hellgren, jur kand 2010, sektionschef på DO
 • Torgny Håstad, jur kand 1967, professor, f.d. justitieråd i Högsta domstolen
 • Fanny Höglund, jur stud, representant ELSA
 • Stacy Ogechukwu Ikemefuna-Amaechi, jur stud (verkställande ledamot)
 • Maria Ingelsson, jur kand 2001, Senior Corporate Counsel, Workday Inc.
 • Rolf Johansson, jur kand 1978, advokat (ordförande)
 • Rebecka Lejnefors, jur stud, representant FEMJUR
 • Patric Palm, VD, Favro AB
 • Anna Singer, jur kand 1982, professor, dekan för Juridiska fakulteten
 • Magnus Sjögren, jur kand 2000, Head of Legal (Nordics) Verisure
 • Anna Skarhed, jur kand 1977, f.d. justitiekansler
 • Hanna Söderberg, jur kand 2007, advokat, Wallin Advokatbyrå

Arbetsgruppen

Det huvudsakliga arbetet i Alumnistiftelsen utförs av Alumnistiftelsens arbetsgrupp som består av studenter på juristprogrammet. Arbetsgruppen är i sin tur indelad i undergrupper: mentorskapsgruppen, alumnidagsgruppen och marknadsföringsgruppen. Arbetet i arbetsgruppen leds av verkställande ledamot Stacy Ogechukwu Ikemefuna-Amaechi.

Mentorskapsgruppen

Mentorskapsgruppens arbete består i att rekrytera mentorer och adepter till projektet samt matcha ihop de anmälda efter intresseområde. Mentorskapsgruppen arrangerar även en introduktionsmiddag samt stödjer mentorerna och adepterna i sina respektive roller under projektets gång.

Projektansvariga är Merlin Vergon (huvudansvarig), Klara Westin och Isabel Barra Olofsson.

Marknadsföringsgruppen

Marknadsförings- och kommunikationsgruppen producerar varje år Alumnitidningen som distribueras med post till alla alumner. Gruppen ansvarar även för allt annat tryckmaterial, hemsidan och även övrigt elektroniskt material som Alumnistiftelsen producerar.

Projektansvarig är Kätlin Jutbo, med Axel Åshuvud som rådgivare för marknadsföringsgruppen. 

Alumnidagsgruppen

Hit sökes personer som är intresserade av att hålla i trådarna under en rolig dag. Rollen inbegriper allt ifrån att boka lokal och bussar till banketten, guida talare och moderatorer rätt på dagen och att ta emot leveranser, till att vara en del av Alumnistiftelsens ansikte utåt.

Miranda Holmberg (huvudansvarig), Amanda Belvén Frejd, Casper Hemlin och Jacob Tengström ansvarar för arbetet i Alumnidagsgruppen.