Om stiftelsen

Juridiska fakulteten

Juridiska fakultetens sigill.

Uppsalajuristernas Alumnistiftelse är en fristående organisation. Vi finns för att tillgodose behovet av kontakter mellan Juridiska fakulteten och institutionen i Uppsala och dess studenter på den ena sidan och det juridiska yrkeslivet och tidigare studenter vid Juridicum på den andra sidan och för att främja kvaliteten i utbildningen och forskningen vid fakulteten.

Genom dekanus och prefekten, som är ledamöter i stiftelsens styrelse vid sidan av ett antal alumner och studenter, och ett fortlöpande samarbete är stiftelsen nära knuten till Juridicum. Samarbetet mellan Juridicum och Alumnistiftelsen har under de år stiftelsen funnits utvecklats till ett väl fungerande lagarbete. Vi har genom våra aktiviteter byggt en stabil plattform för fortsatt utveckling av stiftelsens verksamhet.

Alumnistiftelsen har också en stark koppling till de juridiska studentorganisationerna i Uppsala eftersom de tre olika stiftarna European Law Students” Assocition (ELSA), Juridiska föreningen i Uppsala och Juseks studerandesektion i Uppsala har varsin representant i stiftelsens styrelse.

Styrelsen för Uppsalajuristernas Alumnistiftelse utgörs av

 • Petter Asp, jur kand 1995, justitieråd i Högsta domstolen
 • Catarina Barketorp, jur kand 1987, lagman, Uppsala tingsrätt
 • Margareta Brattström, jur kand 1990, professor, prefekt vid Juridiska institutionen
 • Thomas Bull, jur kand 1992, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen
 • Mattias Dahlberg, jur kand 1993, professor, dekanus vid Juridiska institutionen
 • Torgny Håstad, jur kand 1967, professor, f d justitieråd i Högsta domstolen
 • Maria Ingelsson, jur kand 2001, VP Legal and HR, Automile Inc
 • Per-Ola Jansson, jur kand 1970, direktör
 • Rolf Johansson, jur kand 1978, advokat (ordförande)
 • Patric Palm, VD, Favro AB
 • Magnus Sjögren, jur kand 2000, chefsjurist, Bisnode AB
 • Anna Skarhed, jur kand 1977, f d justitiekansler
 • Hanna Söderberg, jur kand 2007, advokat
 • Alexander Lindqvist, jur stud, oberoende studeranderepresentant
 • Ida Malmén, jur stud, representant ELSA
 • Karolina Marazaité, jur stud, representant Juridiska Föreningen
 • Henrik Witt-Strömer,  jur stud, verkställande ledamot

Arbetsgruppen

Det huvudsakliga arbetet i Alumnistiftelsen utförs av Alumnistiftelsens arbetsgrupp som består av studenter på juristprogrammet. Arbetsgruppen är i sin tur indelad i fyra undergrupper: mentorskapsgruppen, sponsringsgruppen, alumnidagsgruppen och marknadsföringsgruppen. Arbetet i arbetsgruppen leds av verkställande ledamot Henrik Witt-Strömer.

Mentorskapsgruppen

Mentorskapsgruppens arbete består i att rekrytera mentorer och adepter till projektet samt matcha ihop de anmälda efter intresseområde. Mentorskapsgruppen arrangerar även en introduktionsmiddag samt stödjer mentorerna och adepterna i sina respektive roller under projektets gång. Mentorskapsgruppen består av:

 • Fia Branteryd
 • Saga Jönsson
 • Renja Vänskä

Sponsringsgruppen

Alumnistiftelsens verksamhet finansieras till stor del av sponsrade medel, som Sponsringsgruppen ansvarar för. Sponsringsgruppen består av:

 • Alva Brenner
 • Ida Ek Spångberg
 • Stina Larsson
 • Hilda Sjöwall Wying

Alumnidagsgruppen

Alumnidagsgruppen ansvarar för arrangemanget av banketten på Norrlands nation på Alumnidagen, samt andra event som Alumnistiftelsen anordnar. Alumnidagsgruppen består av:

 • Erik Henningsson
 • Emilie Hillman
 • Jessica Larsén
 • Imer Yasar

Marknadsföringsgruppen

Marknadsförings- och kommunikationsgruppen producerar varje år Alumnitidningen som distribueras med post till alla alumner. Gruppen ansvarar även för allt annat tryckmaterial, hemsidan och även övrigt elektroniskt material som Alumnistiftelsen producerar. Marknadsförings- och kommunikationsgruppen består av:

 • Erika Orstadius
 • Tove Sjöholm
 • Teona Svanidze
 • Emma Wåxnäs