Om stiftelsen

Juridiska fakulteten

Juridiska fakultetens sigill.

Uppsalajuristernas Alumnistiftelse är en fristående organisation. Vi finns för att tillgodose behovet av kontakter mellan Juridiska fakulteten och institutionen i Uppsala och dess studenter på den ena sidan och det juridiska yrkeslivet och tidigare studenter vid Juridicum på den andra sidan och för att främja kvaliteten i utbildningen och forskningen vid fakulteten.

Genom dekanus och prefekten, som är ledamöter i stiftelsens styrelse vid sidan av ett antal alumner och studenter, och ett fortlöpande samarbete är stiftelsen nära knuten till Juridicum. Samarbetet mellan Juridicum och Alumnistiftelsen har under de år stiftelsen funnits utvecklats till ett väl fungerande lagarbete. Vi har genom våra aktiviteter byggt en stabil plattform för fortsatt utveckling av stiftelsens verksamhet.

Alumnistiftelsen har också en stark koppling till de juridiska studentorganisationerna i Uppsala eftersom de tre olika stiftarna European Law Students” Assocition (ELSA), Juridiska föreningen i Uppsala och Juseks studerandesektion i Uppsala har varsin representant i stiftelsens styrelse.

Styrelsen för Uppsalajuristernas Alumnistiftelse utgörs av

 • Catarina Barketorp, jur kand 1987, lagman, Uppsala tingsrätt
 • Margareta Brattström, jur kand 1990, professor, prefekt vid Juridiska institutionen
 • Thomas Bull, jur kand 1992, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen
 • Mattias Dahlberg, jur kand 1993, professor, dekanus vid Juridiska institutionen
 • Torgny Håstad, jur kand 1967, professor, f d justitieråd i Högsta domstolen
 • Maria Ingelsson, jur kand 2001, chefsjurist, Hansoft AB
 • Per-Ola Jansson, jur kand 1970, direktör
 • Rolf Johansson, jur kand 1978, advokat (ordförande)
 • Petter Asp, jur kand 1995, justitieråd i Högsta domstolen
 • Patric Palm, styrelseordförande, Hansoft AB
 • Magnus Sjögren, jur kand 2000, chefsjurist, vVD Folkefinans AS
 • Anna Skarhed, jur kand 1977, justitiekansler
 • Hanna Söderberg, jur kand 2007, advokat
 • Fredrik Wersäll, jur kand 1976, hovrättspresident, Svea hovrätt
 • Johanna Wilhelmsson,  jur stud, verkställande ledamot
 • Hjalmar Dunås, jur stud, oberoende studeranderepresentant
 • Elvin Sababi, jur stud, representant Juridiska Föreningen
 • Henrietta Cahn, jur stud, representant ELSA

Arbetsgruppen

Det huvudsakliga arbetet i Alumnistiftelsen utförs av Alumnistiftelsens arbetsgrupp som består av studenter på juristprogrammet. Arbetsgruppen är i sin tur indelad i fyra undergrupper; mentorskapsgruppen, sponsringsgruppen, alumnidagsgruppen och marknadsföringsgruppen. Arbetet i arbetsgruppen leds av verkställande ledamot Johanna Wilhelmsson.

Mentorskapsgruppen

Mentorskapsgruppens arbete består i att rekrytera mentorer och adepter till projektet samt matcha ihop de anmälda efter intresseområde. Mentorskapsgruppen arrangerar även en introduktionsmiddag samt stödjer mentorerna och adepterna i sina respektive roller under projektets gång. Mentorskapsgruppen består av:

 • Johan Larsson, huvudansvarig
 • Simon Karnell
 • Otto Saviluoto
 • Marcus Appeltofft

Sponsringsgruppen

Alumnistiftelsens verksamhet finansieras till stor del av sponsrade medel, som Sponsringsgruppen ansvarar för. Sponsringsgruppen består av:

 • Miikka Kujanpää, huvudansvarig
 • Louise Österberg
 • Hugo Wessman
 • Stefan Golijanin

Alumnidagsgruppen

Alumnidagsgruppen ansvarar för arrangemanget av banketten på Östgöta nation på Alumnidagen, samt andra event som Alumnistiftelsen anordnar. Alumnidagsgruppen består av:

 • Anna Liliebäck, huvudansvarig
 • Elin Nygren
 • Malin Edin

Marknadsföringsgruppen

Marknadsförings- och kommunikationsgruppen producerar varje år Alumnitidningen som distribueras med post till alla alumner. Gruppen ansvarar även för allt annat tryckmaterial, hemsidan och även övrigt elektroniskt material som Alumnistiftelsen producerar. Marknadsförings- och kommunikationsgruppen består av:

 • Emma Lindell, huvudansvarig
 • Lovisa Eliasson
 • Olivia Remmelg