Välkommen

Mer information om Alumnidagen 10 maj 2022 återfinns under fliken
Alumnidagen 2022.

Tack till er som deltog! Deltagarlistan finns här.

Årets programtidning finns här.

Alumnistiftelsen är en fristående organisation som sammankopplar tidigare studenter med fakulteten och dess nuvarande studenter.

Alumnidagen

Stiftelsen välkomnar varje vår alumnerna till Alumnidagen som innehåller intressanta seminarier, återseenden och avrundas gemensamt på en av nationerna.

Bästa examensarbete

Varje år utser stiftelsen två vinnare av Alumnistiftelsens Pris för Bästa Examensarbete.Vinnnare av 2022 års pris presenteras på Alumnidagen 2022.

Vinnare av 2022 års pris finns här.

Mentorskapsprojektet

Genom Mentorskapsprojektet sammankopplar vi varje år juriststudenter med yrkesverksamma jurister. Här får du möjlighet att hjälpa en blivande jurist att utvecklas.