Mentorskapsprojektet

Mentorskapsprojektet

Välkommen till Alumnverksamhetens Mentorskapsprojekt!

Juristutbildningen är ofta teoretiskt inriktad och många studenter tycker sig sakna kontakten med arbetslivet under utbildningen. Det är just den kontakten som vi i Alumnistiftelsen vill skapa. I mer än tio år har vi genom vårt Mentorskapsprojekt sammanfört studenter med yrkesverksamma jurister för att minska avståndet mellan studierna och arbetslivet. Under 2023 deltog cirka 70 mentor/adept par i projektet vilket gör oss till ett av universitetets största Mentorskapsprojekt.

Student

Du som student har chansen att bli en del av Mentorskapsprojektet och därigenom bli matchad med en mentor som delar just dina intresseområden inom juridiken. För dig som adept ger det dig en möjlighet att ta del av en yrkesverksam jurists erfarenhet och kunnande samt möjlighet att bolla de tankar och idéer du förmodligen har kring studier och framtida arbetsliv.

Exempel på vad som kan rymmas inom ett mentorskap är arbetsplatsbesök, medverkan vid förhandlingar samt diskussioner rörande val av examensarbete. Hur du och din mentor väljer att lägga upp ert samarbete är dock helt och hållet upp till er.

Då projektet sträcker sig över hela året kan du inte ansöka till projektet om du planerar att avsluta dina studier under vårterminen. Observera att en avgift á 100 kr tillkommer för adepter.

Mentor

För dig som mentor innebär projektet att du får möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter och tala om din yrkesroll ur ett annat perspektiv. Du får chansen att bekanta dig med morgondagens juristgeneration vilket även ger dig en inblick i vilka förväntningar dagens juriststudenter har på sina framtida arbetsplatser.

Som mentor blir du matchad med en student som delar dina juridiska intressen. Ni sätter sedan själva ramarna för ert samarbete som löper ett kalenderår och som inleds med ett gemensamt mingel på nation. Som mentor är din huvuduppgift att fungera som ett bollplank för studenten genom att diskutera studentens frågor och förväntningar kring det framtida yrkeslivet.

Du får gärna höra av dig till mentor.jur@gmail.com om du vill få mer information.

Mentorskapsprojektet är förbindelsen som för er samman!

Vid frågor, kontakta oss på mentor.jur@gmail.com