Anna Skarhed promoverad hedersdoktor

Grattis, Anna! Hur känns det att ha blivit utnämnd till hedersdoktor?

– Jag är stolt och känner mig mycket hedrad! Titeln i sig betyder ju inget, men det känns fint att få en ännu starkare koppling till fakulteten.

Hur kan du som alumn ge tillbaka till juridicum?

– Jag tror det är värdefullt att vi som är alumner får träffa dagens stu- denter. Studierna i juridik är teoretiska och vi kan förhoppningsvis förmedla vad det är att vara jurist – mera konkret. Alumnistiftelsen har kommit till för att skapa kontaktvägar och kunskapsutbyte mel- lan tidigare och nuvarande juriststudenter, bl.a. genom mentorska- psprogrammet. Genom alumnverksamheten kan förhoppningsvis också yrkesverksamma jurister stödja den juridiska fakulteten t.ex. genom att delta som seminarieledare eller föreläsare. Det har varit givande att få bidra till detta genom arbetet i stiftelsens styrelse.

Bör vi eftersträva en starkare alumnikultur i Sverige, som det är i exempelvis USA?

– Vi har inte samma starka traditioner som i USA men jag tror att alumni verksamheten vid Uppsala universitet liksom vid andra universitet och högskolor kommer att utvecklas framöver.

En juristexamen i Uppsala är något att vara stolt över!

Hur ser du på dagens juristutbildning och forskning vid Uppsala universitet?

– En juristexamen i Uppsala är något att vara stolt över. Och att det för närvarande finns ca 60 doktorander är imponerande. Men det är viktigt att utbildningen och forskningen får vara fri och ges tillräckliga resurser. Att många studenter lider av betygsstress och att det kan vara svårt att finansiera studierna är problem som måste tas på allvar.

Hur tänker du tillbaka på din egen studietid?

– Jag tyckte det var tungt att läsa juridik. Men vi var en grupp som följdes åt och stöttade varandra. Och så fanns det ju annat än studier som förgyllde tillvaron! Det jag saknar mest från studietiden är att kunna ta ledigt spontant när solen skiner och ge mig ut i skogen! Det är något att ta vara på också för dagens studenter. Att hitta en balans i tillvaron är viktigt hela livet.